Arwyddion o annormaledd

Mae arwyddion o annormaledd yn cynnwys:

Patshys gwyn (lewcoplacia, sydd yn friw cynfalaen)

lympiau gwyn ar dafod

lympiau gwyn ar dafod

Patshys gwyn ( garsinoma celloedd cennog)

 

lympiau gwyn o dan y tafod

Patshys coch ( planws cen erydol sydd wedi datblygu i fod yn  garsinoma celloedd cennog)

 

tafod wedi cracio â brycheuyn coch

Patshys Coch - garsinoma celloedd cennog

smotiau gwyn yng nghefn y geg

Wlseriad allai fod yn ddi-boen ac sydd yn bresennol am fwy na 2 wythnos (ar ôl tynnu allan ffynonellau’r anesmwythder)

smotiau gwyn yng nghefn y geg tafod gwyn wedi’i heintio gyda chanser

Siâp a theimlad annormal, anghymesuredd, briw lympiog cadarn (gyda neu heb lymffadenopathi)

Briwiau mewn safleoedd amheus e.e:
- ar ochr y tafod
- llawr y geg

llengoedd gwyn o dan y tafod llengoedd gwyn o dan y tafod

 Gan Welleschik – Gwaith ei hun, CC BY-SA 3.0. 

Lymffadenopathi - meinwe chwyddedig, anghymesuredd yn strwythurau ceudod y geg (yn cynnwys y tonsilau, y tafod neu’r wefus)

tyfiant mawr brown ar y tafod

Gan Luca Pastore, Maria Luisa Fiorella, Raffaele Fiorella, Lorenzo Lo Muzio  -  CC BY 2.5 

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau